Business Center Slovenia

All about business in Slovenia

Kako se obračuna cena za prevajanje in kakšna je?

Cena je lahko odvisna od tega, za kateri jezik gre, pa tudi od zahtevnosti samega prevoda. V primeru, da gre za hitro prevajanje, pri katerem se zelo mudi, je cena seveda nekoliko višja, sploh če je treba prevajati ekspresno ali izven običajnega delovnega časa. Poleg prevajanja lahko naročite še lektoriranje in korigiranje besedil, kar ceno prav tako malo poviša, a tudi izboljša samo kakovost besedila, ki je tako takoj nared za objavo. Če takšnih dodatnih storitev ne potrebujete, bo cena za prevod nižja, pri nekaterih prevajalcih pa je cena lektoriranja že všteta v ceno prevajanja.

Cena za prevajanje se sicer obračuna glede na število znakov v besedilu. Podatek o tem, koliko strani ima besedilo, ni pomemben, saj je lahko besedilo napisano z večjo ali manjšo pisavo, vsebuje veliko naslov in alinej ali celo slik. Zato se prevajanje ne obračuna na število strani, ampak glede na število znakov v besedilu, saj na podlagi teh lahko najbolj natančno ugotovimo, kako dolgo je besedilo. Pred iskanjem prevajalca torej potrebujete podatek, koliko znakov z in brez presledki šteje vaše besedilo.

Pomembna je torej cena na določeno število znakov. Pri tem je treba vedeti, da kot enoto različne agencije in prevajalci uporabljajo različno število znakov. Pri nekaterih je to avtorska pola oziroma prevajalska stran, pri drugih lektorska stran, pri tretjih spet kaj drugega. Zato je cene prevajanja včasih težko primerjati med seboj. Poleg tega pa je pomembno tudi, ali gre za število znakov skupaj s presledki ali brez. Če se znesek zaračuna glede na število znakov s presledki, potem je cena za prevajanje višja, kar pomeni, da boste morali za prevod na koncu odšteti več. V kolikor vas zanima bolj natančna cena prevoda, obiščite prevajanje.net in si poglejte cenik!

Updated: december 3, 2018 — 5:07 pop
Business Center Slovenia © 2017