Business Center Slovenia

All about business in Slovenia

Kaj je to računovodstvo in zakaj ga potrebujem?

Računovodstvo obstaja že skoraj toliko časa kot obstaja menjava in trgovanje. To je seveda logično, saj če želimo poslovati en z drugim, kolikor toliko na organiziran način, potrebujemo sistem s katerim bomo sledili vsem tem poslom. Prav zaradi svetovnega poslovanja in trgovanja potrebujemo tako na primer računovodstvo na Češkem, v Sloveniji, v Ameriki in tako dalje, da lahko sledimo vsem transakcijam in poslom, ki se dogajajo.

Računovodstvo je potrebno, če želite razviti svoje podjetje, kateremu bo mogoče slediti in predvideti njegovo poslovanje. Imeti sistem sledenja vaših sredstev, prihodkov in odhodkov, vam omogoča sprejemanje pametnih poslovnih odločitev, ki bodo obenem temeljile tako na pretekli poslovni praksi, kot na sedanjem finančnem stanju. Z organiziranim in strokovnim računovodskim sistemom lahko namreč analizirate finančno stanje vašega podjetja in mu pomagate pri njegovem povečanju.

Dobro urejeno računovodstvo pripomore tudi pri zadovoljevanju vaših strank. Spoznanje realnega finančnega stanja vašega podjetja, kar se tiče prihodkov in stroškov, vam lahko pomaga pri boljšem razumevanju, kaj potrebujete v prihodnosti, da obdržite trenutni rang zadovoljstva vaših strank in ga mogoče celo povečate.

Poleg tega pa boste z dobrim računovodstvom lažje sledili svojim dolžnikom, kdo so in koli vam še dolgujejo, sledili boste lahko tudi komu ste vi dolžni, lažje boste sledili posojilom, lažje se boste držali proračuna in še bi lahko naštevali.

Za računovodstvo lahko skrbite sami, pa vendar se zaradi zahtevnosti področja večina podjetnikov odloči, da to delo prepusti računovodskim servisom, ali pa posebej za ta namen zaposli računovodjo, ki se ukvarja samo z računovodskimi zadevami. Da delo raje prepuščamo računovodjam, je kriva konstanto spreminjajoča se zakonodaja. Potrebna je namreč ažurnost, torej predvsem stalno izobraževanje in obiskovanje seminarjev.

Upamo, da smo vam nekoliko razjasnili obzorja, s čim se računovodstvo sploh ukvarja in zakaj je potrebno. Ker je zakonsko predpisano, se mu ne more izogniti noben podjetnik.

Updated: september 1, 2016 — 10:39 dop
Business Center Slovenia © 2017